Jeff Jones

INTERNATIONELLT MEDIUM, HEALER, LÄRARE & FÖRFATTARE
GRUNDARE AV THE ACADEMY OF EXCELLENCE


Den första kontakten jag hade med andevärlden var när jag var tio år gammal. Min farmor, som nyligen gått bort, slog sig ner på en stol framför mig och började tala. Hon var så verklig och gav mig ett budskap att föra vidare till min far. Denna upplevelse gjorde att jag drog slutsatsen att himmelen måste existera här på jorden. För om farmor var i himlen och ändå kan sitta framför mig i vardagsrummet och prata, hur skulle det kunna vara annorlunda?

Idag delas dessa tankar av många och sprider sig alltmer inom de olika traditionella trossamfunden. Dessa tankar har funnits sedan urminnes tider men i och med samhällets utveckling kom vi allt längre från dem och de upplevs nu som nya.

Sedan mitten av 1800-talet, då den moderna spiritualismen formades, är ett mediums huvudsakliga uppgift att bevisa själens fortsatta existens efter det att någon gått över till andra sidan. Detta sker vanligtvis via information som förmedlas via mediet av en anhörig i andevärlden. Det är ”bevisbördan” som är i fokus, följt av ett budskap i syfte att hjälpa oss vidare eller finna tröst och inspiration.

Min bana som professionellt medium började efter ett intensivt möte med min bortgångne far och jag för första gången besökte en spiritistkyrka. Där fick jag ett meddelande från Tom, min far. Informationen i budskapet var så exakt och detaljerad att jag, nu även som vuxen, blev helt övertygad om att min far levde vidare och kunde kommunicera med mig via ett medium.

För att bekräfta detta gick jag även till en annan kyrka och fick samma budskap av ännu ett medium. Detta medium lät mig även veta att jag hade en stark medial förmåga.

Han bad mig stanna kvar på en kopp te efter seansen, och trots att jag kände mig tveksam stannade jag kvar och pratade med honom. Han berättade om den träning och utbildning kyrkan erbjöd vissa kvällar varje vecka och frågade om jag skulle vilja delta. Varje torsdag gick jag dit och utvecklades i snabb takt. Efter endast sex månaders träning gjorde jag min första allmänna demonstration.

Detta stack i ögonen hos vissa av mina äldre kollegor, många av dem hade varit elever i tio år innan de ansetts vara redo för mediala demonstrationer inför allmänheten. Men min första demonstration tog udden av detta då mitt arbete talade för sig själv. Vissa är medium från födseln och jag är en av dem.

Detta blev min lärlingstid...

Under många år besökte jag olika kyrkor i olika distrikt och fick även medverka i olika radio- och tv-program. Jag fick även förfrågan om att certifiera mig som allmän talare och demonstratör via SNU. Det skulle innebära lite mer studier, men det var en naturlig väg att gå för att ta mitt mediala arbete vidare. Min mediala talang var stor, men nu växte även min kunskapsbank om de olika fenomenen och öppnade nya vägar.

Efter att jag tagit min examen CSNU/d, certifierad talare och demonstratör inom SNU samt certifiering som healer (vilket gav mig möjlighet att arbeta med healing på sjukhusen i Storbritannien) blev jag utsedd till vice president i min lokala spiritistiska kyrka. Jag blev även lärare och utbildade blivande medium i södra Wales och drev mitt eget center under cirka tio års tid. Jag föreläste även regelbundet på Arthur Findlay Collage i Stansted, samt arbetade för den internationella spiritistfederationen i Storbritannien, ISF.

Arthur Findlay Collage (Stansted Hall) ses av många inom den spiritistiska rörelsen världen över som ett mecka för andligt arbete och utbildning. Där bedrivs verksamhet och utbildning året runt och människor från hela världen vallfärdar dit för medial utveckling. Det var i samband med att jag undervisade där som jag för första gången blev erbjuden att arbeta i andra länder. Först ut blev Tyskland och sedan följde Sverige. Jag har även arbetat i Italien, Spanien, Österrike, Schweiz, Holland, Frankrike, Amerika och Dubai.