2020-05-20

Frihet är att vara medveten om nuet.

Vi lever alla två separata liv:

 

DET MATERIELLA JAGET.

DET SJÄLSLIGA JAGET.

Inom det materiella jaget, så lever vi livet i våra tankar och vi lever livet som vår erfarenhet av den nuvarande stunden.

För att kunna uppleva det fysiska livet, behöver vi alla en fysisk kropp som innehar en fysisk hjärna , som till viss del är begränsad inom sina uttryck, och därför, måste vi försöka greppa en förståelse över vårt fullständiga jag.

Inom vårt “Själsliga-jag” så huserar själen inom ett fysiskt fordon som kallas en fysisk kropp som är kompakt i sin makeup och struktur.

Därför, kan Frihet bara komma nås genom vår medvetenhet och förståelse av att vi är någonting så mycket större än bara en en fysisk intellektuell varelse, i VERKLIGHETEN är vi alla sammansatta varelser!

 

HUR KAN JAG BLI VÄCKT OCH UPPLYST?

Enda sättet att börja och väcka din medfödda styrka (Guds Ljuset/kraft) är genom att tillåta ditt Fysiska sinne/intelligens (lägre sinne) att vila och detta kommer att ge plats åt ditt högre sinne (Själens sinne/intelligens)

Allt detta börjar med vår tankeprocess. Att lära sig att gå tillsammans med Gud/Den högste Anden som är den Gudomliga lågan som finns djupt inom allas vår Spirituella DNA. Det är det första steget i att kultivera en länk till ditt högre sinne/jag, (Guds Ljuset).

Tillsammans med din intention att tjäna, så lär du dig att rikta din uppmärksamhet och sinne mot ljuset, din själsliga medvetenhet sammanfogas med din önskan att bli ett levande uttryck av Guds medvetenhet.

Detta kommer att hjälpa dig att fokusera ditt sinne på det gudomliga ljuset. När ditt högre sinne lär sig att sammanblandas med ditt högre jag (aspekten av Gud) så tillåter det Gudskraften/uttrycket av Gud i ditt liv.

Detta kommer att kräva disciplin och fokusering över vad du bearbetar genom ditt sinne, och hur du medvetet omdirigerar dina tankar till ljuset. Du ber Gud om hjälp genom att se det högre perspektivet så att du kan utstråla en högre frekvens.

Alla kom vi till detta liv för att förvärva erfarenhet, att lära och viktigast av allt att utveckla vår medvetenhet med syftet att nå vårt högsta och mest äkta nivå av varelse av uttryck.

 

 

PROCESSEN AV SPIRITUELLT UPPVAKNANDE - DIN INVIGELSE IN I ETT HÖGRE MEDVETANDE

 

Vad är ett Spirituellt Uppvaknande?

Spirituellt Uppvaknande är: en påbörjan i att kultivera vårt medvetande… Uppvaknandets process i sig självt är när det lägre jaget överträffar rädslan, förvirringen och de många lögnerna och illusionerna av det fysiska återansluta med det högre medvetandet och få full medvetenhet av den underliggande kärleken och friden som finns närvarande i varje ögonblick.

Spirituellt uppvaknande är i den enklaste mening, ett skifte av medvetenhet & medvetande.

Ordet uppvaknande är en stark metafor för att beskriva skiftet/förändringen… eftersom i slutändan så saknar vårt vokabulär ord när det kommer till att försöka förstå och förklara den djupa och livsförändrande skiftet som kan ske i stunden när du vaknar.

På många sätt, att “vakna upp spirituellt” känns som att vakna upp från en dröm och plötsligt förstå att din tidigare (dröm) upplevelse verkade så verklig och levande… var rotad i lögner, förvrängning och illusioner. Vid uppvaknandet så blir det kristallklart att där finns så mycket mer, och drömstadiet som du vaknar ifrån är det kollektiva nätet av övertygelser, gångstigar och uppfattningar som utgör verkligheten.

 

Processen av Uppvaknandet

Varje individs själ vibrerar precis i enlighet med den universella lagen som är kärlek! Därav kommer varje individuella själ/person att vara vid sitt “rätta allt/tid” såsom vi förstår tiden att vara? De kan genom sin egna personliga/spirituella disciplin delta inom denna “nya universella förändring” och kommer att omfamna denna spirituella processen av uppvaknande. 

Individer runt om planeten vaknar upp och släpper taget om sinnets grepp över illusioner av att erfara en djup förändring i medvetandet och ett utökat perspektiv och medvetenhet.

Processen av uppvaknande involverar att från djupet av sitt inre och helt runt omkring förstå att separationen, begränsningen, tron och modellerna för succé och lycka i den fysiska världen är rotade i lögner.

Det är en mycket personlig process som också kan vara djupt utmanande då den verkliga grunden du har byggt för hur du ska leva och vara framgångsrik i världen verkar falla sönder. Uppvaknandet avslöjar de många “matris programmen” av samhället enbart har tyngt ned dig och gömt dig från ditt sanna ljus och oändliga potential.

 

Uppvaknandet… Inledningen

Spirituellt uppvaknande är ofta refererat till som “det där speciella ögonblicket” och medans detta är sant till en viss grad, så är det väldigt mycket en inledning… Uppvaknandet är bara dörren in till vår oändliga resa.

Det är ingången in till vår Gudomliga “JAG ÄR” uppvaknande därvid varje individuella Själ kan fortsätta att förflytta sig framåt längs med deras personliga/spirituella väg av utvecklingens tillväxt som i sin tur skapar en expansion på alla nivåer genom att var och en tar ett steg i taget.

Varje litet steg kommer att ha ett syfte och intelligens som arbetar för oss och för vår process längs med vägen mot själens uppvaknande för våra djupare nivåer av förståelse varav vi kan bli mer känsliga och medvetna för högre vibrationer av omfattningen av vårt Gudomliga kall som i sin tur ger oss en glimt av vårt livs syfte.

Utan detta uppvaknande som vi talar om, kan man kvarstå som en fånge av materialismen och stå kvar på vägen utanför… Fortsättningsvis med de otillfredsställande markörerna av succé och lycka diskuterade av samhället såsom: pengar, materiell succé, berömdhet, makt, eller till och med “det bästa jobbet”, eller den djupt sådda myten av lycka: “köpa ett hem, gifta sig, få barn, och att leva lyckliga för alltid”.

Genom uppvaknandet, så kommer du till att se igenom illusionerna och dimman av den fysiska jordliga aspekten av jaget och inse att ingenting utifrån kan någonsin ge dig sann tillfredsställelse, succé och lycka.

 

                                                                                                                                                          Jeff Jones