Blomsterseans

Under denna seans får du uppleva Jeff på ett litet annorlunda sätt då han även använder sig av naturens vibrationer för att bygga bron till andevärlden.

Innan du anländer till seansen ska du ha valt ut ett mindre föremål ur naturen. Det kan vara en blomma, men även ett löv, kotte eller något annat som du känner dig dragen till. Ta detta föremål i dina händer och rikta dina tankar, känslor och kärlek mot det.

Eftersom alla tankar är levande energi överför du på detta sätt din energi. Energin går in i föremålets egna frekvens och vibration och skapar en enhet.

Efter denna process är det viktigt att ingen annan får vidröra ditt föremål!

Väl på plats får du lägga ditt föremål på ett bord och markera det med ett nummer. Sedan kan du slå dig ner och invänta Jeffs ankomst. Jeff kommer in i rummet först när alla har lagt ifrån sig sitt föremål och sitter på sin plats, detta för att försäkra er om att han inte vet vem som har tagit med respektive föremål.

Jeff ber deltagarna att inte ge någon respons innan hans läsning är klar och seansen kan börja. Han plockar upp ett föremål från bordet och säger dess nummer högt, därefter läser Jeff av föremålets vibrationer och ger de budskap som andevärlden vill förmedla. När han är klar frågar han om mottagaren förstått informationen och ger dig möjlighet att ställa frågor om något är oklart. Sedan fortsätter han med nästa föremål...

En Blomsterseans framförs oftast i samma format som en VIPseans, med endast tio deltagare. Det går givetvis att anpassa Blomsterseansen till ett större format.