Grundkurs - Spiritualismen, 30 h

Denna grundkurs är en viktig nyckel till att utrusta alla intresserade, framtida elever så väl som dem som vill lära sig mer om den Moderna Spiritualismen, med en god baskunskap och förståelse för det mediala arbetet och hur det fungerar. Kursen inkluderar samtliga aspekter av de mediala fenomenen, teoretiskt så väl som att  samt att ge insikt i vad den moderna Spiritualismen bygger på och hur den uppstod.

Grundkursen består av ca 30 timmars undervisning, fördelat på två helgkurser samt egenstudier. Planeringen och utförandet av denna kurs kan i vissa variera något beroende på lärarens och cirkeldeltagarnas förutsättningar. Under Grundkursen kommer det att ske två delar av skriftlig tentamen för att säkerställa att deltagarna tagit in den information som kursen förmedlat.

Efter godkänd tentamen erhåller deltagaren ett intyg på genomförd utbildning. Alla deltagare blir betygsatta och betyget baseras på procenten av sammanlagda godkända uppgifter. Efter denna kurs kan deltagarna välja att ansöka om att gå vidare till steg 3, en tvåårig utbildning inom healing/mediumskap.

 

Kursavgift: 7200 SEK + kursmaterial 

Anmälan är bindande, anmälningsavgiften återbetalas ej och vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.