Mentalt Mediumskap m. Certifiering

Efter att ha fullgjort steg ett och två delas studenterna upp i två inriktningar, Spiritual Healing eller Mentalt Mediumskap. Om eleven har några speciella behov eller förkunskaper som denne vill tillgodoräkna sig bör eleven informera Akademin skriftligen innan kursstart.

Mediumutbildningen inkluderar:

Åtta helgkurser fördelat över 2 - 2,5 år med Jeff Jones och/eller av honom utsedd lärare.

Grundläggande rådgivning - två helgkurser samt självstudier. “The Academy of Excellence” anlitar en konsult i detta ämne för att säkerställa att eleverna får den bästa möjliga undervisning i detta ämne. Detta kursmoment inkluderas inom ramen för helgkurserna. Vid avslutad rådgivningskurs erhåller deltagarna ett intyg på sin grundläggande rådgivningskunskap.

Utvecklingscirkel - “The Academy of Excellence” anordnar en regelbunden utvecklingscirkel löpande under 102 veckor under utbildningens gång, med undantag för sommaruppehåll och andra nationella högtider / röda dagar. Denna cirkel är obligatorisk och är en fundamental del av elevernas utveckling. 

Praktisk träning - Detta kommer ge eleven erfarenhet av att utföra en Andlig Andakt samt Privata sittningar. Inom The Academy of Excellence´s struktur ger vi våra andraårselever möjligheten att arbeta med privata sittningar mot allmänheten. Vi förser även våra elever med en plattform att öva mediala demonstrationer (storseans) samt en full Andlig Andakt. Dessa övningstillfällen utförs alltid med en handledare närvarande som överser och handleder eleven och dess arbete när detta sker med externa klienter. 

Teoretisk kurs med självstudier och skriftliga uppgifter - betygsätts av akademin utsatt lärare/handledare, om något är oklart har eleven en möjlighet att kontakta sin handledare och få stöd under sina studier. Betyget av BSH1 är en del av slutbetyget av hela utbildningen.

Examinering - När alla studenter har genomfört och fått godkänt i de olika kursmomenten sätter Akademin upp en examinationsjury och låter studenterna gå upp för sin examinering. Examinationen består av två delar, en muntlig tentamen och en praktiskt tentamen för att visa sin kunskap och mediala förmåga. Examinationspanelen består av professionella utövare, väl kvalificerade inom sina verksamhetsområden.

Total utbildningsavgift: 55 150 SEK - detta inkluderar samtliga helgkurser, utvecklingscirkel samt kursmaterial.

Healingutbildningen inkluderar:

Åtta helgkurser fördelat över ca 2-2,5 år med Jeff Jones och/eller av honom utsedd lärare inom samtliga aspekter av Spiritual Healing.

Två helgkurser inom Grundläggande rådgivning samt självstudier - “The Academy of Excellence” anlitar en konsult i detta ämne för att säkerställa att eleverna får den bästa möjliga undervisning i detta ämne. Detta kursmoment inkluderas inom ramen för helgkurserna. Vid avslutad rådgivningskurs erhåller deltagarna ett intyg på sin grundläggande rådgivningskunskap.

En helgkurs inom Anatomi och fysiologi samt självstudier -  “The Academy of Excellence” anlitar en konsult i detta ämne för att säkerställa att eleverna får den bästa möjliga undervisning i detta ämne. Vid avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg på avklarade anatomi och fysiologistudier.

Cirkelträning / elevpraktik - “The Academy of Excellence” anordnar en healingcirkel/elevklinik löpande 102 veckor under utbildningens gång samt en Spiritual Healing elevklinik, med undantag för sommaruppehåll och andra nationella högtider / röda dagar. Denna cirkel samt elevpraktik på healingkliniken är obligatorisk och a¨r en fundamental del av elevernas utveckling. Cirkelträningen tar ca 60-75 min och elevpraktiken ca 3-4 timmar per tillfälle.

Teoretisk kurs med självstudier och skriftliga uppgifter - betygsätts av akademin utsatt lärare/handledare, om något är oklart har eleven en möjlighet att kontakta sin handledare och få stöd under sina studier. Betyget av BSH1 är en del av slutbetyget av hela utbildningen.

Examinering - När alla studenter har genomfört och fått godkänt i de olika kursmomenten sätter Akademin upp en examinationsjury och låter studenterna gå upp för sin examinering. Examinationen består av två delar, en muntlig tentamen och en praktiskt tentamen för att visa sin kunskap och förmåga. Examinationspanelen består av professionella utövare, väl kvalificerade inom sina verksamhetsområden.

Total utbildningsavgift: 59 150 SEK  - detta inkluderar samtliga helgkurser, utvecklingscirkel samt kursmaterial.