Först och främst, låt oss hälsa dig varmt välkommen!

Vi hoppas att du ska finna rätt nivå av information för att hjälpa dig med din förfrågan.
The Academy of Excellence är stolta över sin Erfarenhet, Kvalité och viktigast av allt den höga standarden av Professionalism.
The Academy of Excellence är ledande pionjärer och vi är den första Spirituella/Medium skolan som arbetar med Terapi, Psykologer, Psykologi in i mediumskapet.
Vi specialiserar oss genom att använda oss av konsulter när helst det är nödvändigt och detta låter oss ha ett komplett holistiskt närmande i att vara klientcentrerade.
Därför är vi unika inom detta område och vi värdesätter också vikten av de Professionella Mediums/Konsulternas arbete.

Det är av största vikt att vi som professionell Organisation gör oss själva markant tydliga i att vi inte har någon anknytning till det Ockulta, Esoteriska eller New Age praktiserandet.

Vårt register är tillgängligt för vem som helst som söker efter ett Kvalificerat, Utbildat Medium eller Spirituell Healer som kan genomföra kommunikation eller Spirituell Kontakt Healing mellan de två världarna. The Academy of Excellence är medvetna om att Professionella Medium kan och har en mycket djupgående effekt hos en del av sina Klienter (Speciellt) de sjuka, sörjande och mest sårbara. Därav håller vi fullt ansvar gällande vår Uppförandekod tillsammans med att vi arbetar inom ett Etiskt Ramverk.

Vi har lärt oss av erfarenhet att En Session med ett professionellt Medium/Konsult kan förändra människors liv och vi innehar bevis för detta påstående.
Jeff Jones har arbetat i Tyskland och & Sverige med Psykologer, Läkare, och övrig Hälso o sjukvårds utövare med syftet att sammanfoga Mediumskapet, Healing & Terapi.
En sak som verkligen har kommit fram genom samarbetet med alla professionella Organisationer är att Mediumskap & Spirituell Healing
har sin plats och borde vara erkänd som en Komplementär Terapi.

Den andra saken vi alla var överens om, var förståelsen att vi är inte enbart en Fysisk Intellektuell Varelse! Vi är en sammansatt varelse vilket betyder att vi är så mycket mer komplexa än vad Vetenskapen förstår, vi är första och främst Spirituella Varelser som har en Jordlig Upplevelse och med detta i sinnet så vårt arbete fokuserat på att vara Klientcentrerat och därför kan vi behandla Klienten som en Helhet.

The Academy of Excellence har under många år arbetat extremt hårt och kommer att så fortsätta att göra med förhoppningen att förflytta Mediumskapet, Spirituell Kontakt Healing in till sin rätta plats och det är i den Terapeutiska Världen.
Naturligtvis, så är där fortfarande ett berg att klättra uppför! För att få alla regeringar, Vetenskapen, Läkare och övriga Hälso och Sjukvårds Utövare, att börja ta ämnet på större allvar, så måste vi utrota en betydande mängd av missförstånd och ännu viktigare, göra oss av med allt Hokus Pokus som verkar hålla Mediumskapet, Spirituell Healing i mörkret.

The Academy of Excellence erkänner också, för att kunna arbeta vid sidan av Hälsovården och andra Professionella Utövare, så måste vi också bli Professionella.
The Academy of Excellence erkänner också, för att kunna arbeta vid sidan av Hälsovården och andra Professionella Utövare, så måste vi också bli Professionella.
The Academy of Excellence är stolta över sin höga standard och professionalism, och alla som finns med i vårt register, d.v.s Certifierade Medium, Healers, Lärare har blivit tränade till en hög nivå.

Filosofin bakom för The Academy of Excellence att skapa ett sådant register för Godkända Spirituella Healers och Ackrediterade Spirituella Medium, är att Jeff Jones tror att Mediumskap och spirituell Healing har sin plats inom den terapeutiska världen.
Hela den spirituella rörelsen behöver reglering tillsammans med Medium och Spirituella Healers som tar ansvar!

Därav är innehavandet av ett sådant register det första av sitt slag och det är bara början av vägen till professionalism.
Jag kan tro, att idén att skapa ett professionellt Medium Register kommer att lämna en dålig smak i munnen på många! Dock så hoppas vi att det enbart kommer att attrahera de seriösa Medium/Utövare att sammansluta med oss.

Jeff Jones har många års erfarenhet av att arbeta runt om i världen som Spirituell Konsult/Medium, Healer. Under hans resor har Jeff Jones som vi tidigare nämnt haft glädjen att arbeta & samarbeta med Psykologer, Psykiatriker, Medicin läkare, Rådgivare etc. Från den totala erfarenheten från att arbeta med andra professioners organisationer, verkar där vara ett erkännande från alla som deltog, att ett “Professionellt Mediums” arbete var länkat till “Rådgivare vid förlust/sorg”, en annan term som användes var “Psykospirituell” och jag var tvungen att hålla med dom alla och the Academy of Excellence kommer att fortsätta sin goda kamp!

Vad detta gör är att det inger förtroende bland en del Medicinska Utövare, Hälso Utövare etc. Det öppnar dörrar för möjligheter, där vi genom att ha ett komplett Holistiskt närmande genom förståelsen att vi är någonting mer än en intellektuell Varelse.
Inom Filosofin av att omfamna det faktum att vi är en “Sammansatt Varelse” betyder då att vi kan börja att ha en “översikt” av helheten av klienten. Med denna nya insikt kan vi skapa en Bro in i att arbeta Klientcentrerat och behandla klienten inom ett etiskt Spirituellt Ramverk.

Det tillåter också Medium, Healers tillsammans med andra Professionella Organisationer att sitta runt ett bord och diskutera på vilket sätt vi kan tillhandahålla säkra metoder i över byggandet av klyftan där det spirituella möter medicinska läkekonsten. Att arbeta och samarbeta tillsammans kan enbart förbättra Klientens Återhämtning. Låt oss inte glömma att Mediumskap, Healing är fortfarande något man rynkar pannan åt inom dagens samhälle och det är mycket oreglerat.

Vad som är mest oroväckande angående detta är att Mediumskapet är ansett att vara någon typ av underhållning och detta är något jag totalt invänder mot!

Vi kan säga att Hypnoterapi och Generell Rådgivning är brett använt inom den terapeutiska världen och är accepterat. Så därav, varför är det så att Mediumskap och Spirituell Kontakt Healing inte ges samma nivå av erkännande?
Det är inte förrän då vi höjer standarden inom Mediumskapet, Spirituell Healing som framstegen kan nås, då vi kan gå till alla Regeringschefer och presentera Mediumskapet och Healing som en form av Terapi. När väl allt detta ovanstående har beaktats, så måste vi vidare se över den bredare Spirituella Scenen, Medium, Healers etc. och nivån av utövande de arbetar inom.

Den största utmaningen är att:

1) Förflytta genuint Mediumskap, Spirituell Healing från det Ockulta, Esoteriska och New Age praktiserandet.
2) Att erbjuda vem som helst som söker att utveckla sin egna Spirituella gåvor en seriös grund tillsammans med en Akademisk Studie av Utbildning som kan jämföras med en likvärdig skola eller högskoleutbildning.
3) Att Eleven blir kvalificerad till en erkänd standard och detta kan enbart uppnås genom åtagandet av studier, Övning och Utveckling. Alla Utbildningsmoduler måste uppnås för att gå vidare till nästa nivå och detta kan endast uppnås genom genom regelbunden utvärdering.

Allt detta ovanstående är där Akademin är fokuserad, och vi vet att The Academy of Excellence ger en mycket Professionell Service till alla sina elever tillika sina kunder.

Vem kan ansöka om att finnas med i Registret?

Först och främst kan alla elever av Akademin som har har godkänts och förvärvat sitt Certifikat av Erkännande och Utmärkelse naturligtvis ansöka.
I andra hand, så är vem som helst utanför Akademin välkommen och kan ansöka om att delta i registret, dock behöver man uppfylla dessa kriterier:

a) den sökande måste inneha en Medium Utmärkelse (som fastställer en viss nivå av kompetens och att de är kvalificerade som Spirituellt Medium)

b) Inneha en aktuell allmän försäkring

c) De blir då inbjudna att demonstrera sitt arbete inför en Styrelse av Bedömare som är (yrkesmän inom sitt egna område)
dvs. Psykologer, Sjuksköterska, Medium, Healers, Lärare.

d) Demonstrationen kommer att ske utan användandet av några Konstprodukter, Tarotkort, Kristallkulor eller något som är kopplat med det Ockulta Praktiserandet.

e) Detta blir sedan följt av en muntlig Examen, (du behöver kunna ditt ämne)

Vid en framgångsrik bedömning, blir eleven beviljad tillgång till The Academy’s Professionella Medium Register.


Vad är fördelarna med att vara en del av ett sådant Register?

1) The Academy är en Professionell Utbildningsorganisation och vi erbjuder alla våra registrerade medlemmar ‘en efter-support service’.
2) Vi har över fyrtio år av erfarenhet inom alla aspekter av Mediumskapet och spirituell Healing.
3) Vi förser alltjämt med fortsatta Professionella Program för Utveckling.
4) Vi har ett spirituellt Nätverk av spirituella Medium/Healers
5) Vi erbjuder vem som helst av våra registrerade Medium möjligheten att ha specifik tilldelad tid med Jeff Jones där de kan avlasta och diskutera fallstudier.
6) Vi kommer att undersöka alla typer av klagomål eller missnöje och ge support till mediet under processen av utredningen, förutsatt att att det registrerade Mediet arbetar inom uppförandekoden och inom det etiska praktiserandet.
7) De Registrerade Medium blir placerade på Webbsidan där besökare kan söka efter dina “Tjänster”
8) Årlig Avgift

Denna avgift ger båda parterna möjligheten att granska och möjligheten att avsluta när som helst.
Det ger medlemmen en röst och det ger också Akademin rätten att be medlemmen att lämna om där skulle ske misskötsel.
Om du vill veta mera, tveka inte att kontakta oss. Vi är bara glada att hjälpa och assistera dig med dina förfrågningar.

Notera: Till och med det bästa Mediet i världen kan inte lova dig någonting i form av kommunikation!
Där finns INGA garantier och när man försöker kommunicera, så är allt ett experiment!
Samma sak gäller vid Spirituell Kontakt Healing, vi läker inte eller utlovar bot! Vi kan inte utlova någonting!
Klienten tillsammans med vilka symptom det än må vara som man lider av, är allt i enlighet med den Gudomliga Lagen.