7-stegs Modellen

The Academy of Excellence är en icke religiös Utbildningsorganisation. Vi är den första Mediala Akademi som integrerar Komplementär Terapi i utvecklingen av Mediumskapet och till vårt unika Utbildningssystem.

Genom att ha ett komplett Holistiskt närmande i lärandet av Klientcentrerat Mediumskap för oss till en ledande pionjär inom det nya Mediumskapet av idag. Det separerar oss också från många Esoteriska, New Age eller Ockult praktiserande, som är mycket allmänt förekommande inom Spiritualismen av idag.

Därav, är vi stolta över vår Professionalism och med över fyrtio års erfarenhet inom Lärandet, Övandet och Utvecklandet av Mediumskapet tillsammans med Fenomenen av Dagens Moderna Spiritualism.

Vi är också mycket medvetna att precis som vilken annan Akademisk studie, så kostar utbildning pengar och att investera i en seriös strukturerad Medium Utbildning är av allra största vikt. Därav är det extremt viktigt för den potentiella Eleven att göra sin efterforskning i vad som verkar att vara en gråzon inom Spirituell Utveckling.
Eleven behöver försäkra sig att Utbildningsprogrammet är av en Professionell Standard av Mediumskapet och tillgängligt för eleven med termerna att möta deras mål av Träning och Utveckling.

Med allt detta ovan i tanken, har the Academy of Excellence investerat sin tid i att skapa en unik Klientcentrerad 7-stegs modell för Träning och Utveckling. /-stegs Modellen är ett unikt Utbildningsprogram, som tar eleven genom det varierande stegen av Övning och Utveckling.

Steg 1 - Praktisk Helgkurs (Fristående Helgkurs). Inom denna modell inbjuds eleven att påbörja med en Praktisk Helgkurs, som är en Experimentell Helg, där vi tittar på varierande Mediala urval tillsammans med identifierandet av styrkorna hos varje individuell elev. Under den helgen, får varje elev motta en Professionell Utvärdering som i var deras Mediala förmågor ligger. Varje individ får således råd om vilken väg av Utveckling de borde följa.

Mentalt Mediumskap kan bli indelat in i två vägar, det vill säga, Kommunikationsklass och Spirituell Kontakt Healing klass. Båda kommer under paraplyet av Mentalt Mediumskap men är ändå två mycket distinkta skolor av discipliner att följa.

Steg 2 - Grundkursen - Denna Modul är på en Certifierande nivå och den är teoretisk baserad. Kursen är spridd över två helger och involverar Presentation, Föreläsningar och Workshops.

Steg 3 - Psykologi in i Mediumskapet - Denna Modul är på Certifierande Nivå. Återigen, så är detta en specialiserad utbildning och involverar två helger med en Specialist Psykolog. Båda helgerna involverar Föreläsningar, Presentationer och Praktiska övningar, där eleven blir omsorgsfullt guidad genom expertisen av Psykologen.

Steg 4 - Introduktion för Skriftligt Kursarbete - Denna Modul är återigen teoribaserad, med inblick i dagens Moderna Spiritualism, Mekanismen av Mediumskapet och konsten av Spirituell Kontakt Healing. Denna del av Modulen är en “Gruppstudie” där eleven får åta sig distans lärande.

Steg 5 - Mäster Klasser med Jeff Jones - Denna Modul kräver åtta Mästar Klasser med Jeff Jones. Varje helg har sitt egna Specialistområde inom alla aspekterna av Mediumskapet och involverar Praktisk övning och Utveckling.

Genom de olika nivåerna utrustar vi Medium Eleven att arbeta fram emot att kunna genomföra en komplett Spirituell Andakt tillsammans med En mot En Konsultationer under omsorgsfull guidning och övervakning av Jeff Jones.

Steg 6 - Fortlöpande Utvärderingar - Inom denna Modul får eleven ta emot övervakning och regelbundna Utvärderingar. Eleven blir ombedd att leverera en “Inom-Huset” Demonstration av Mediumskapet tillsammans med en kort föreläsning, Presentation/Filosofi och en En mot En Privat Konsultation. Denna nivå av Utveckling är avgörande i progressen att uppnå sitt Diplom.

Steg 7 - Områdesstyrelsen - I detta skede av Programmet, bör eleven vara utrustad med självförtroendet att leverera en Spirituell Andakt som inkluderar: En läsning, Bön, Filosofi, och Kommunikation inför en inbjuden allmän publik.

Områdesstyrelsen är ihopsatt av Professionella Bedömare som är specialiserade inom deras egna expertisområde.

Ovanstående 7-stegs Modell ger en kort förklaring av Utbildningsprogrammet. The Academy of Excellence är mycket stolt av denna unika utbildning som enbart finns tillgänglig inom The Academy of Excellence.