Fysiskt Mediumskap

Jeff Jones Fysiskt Medium

Alla former av Fysiskt Mediumskap är baserat på ektoplasma och när det produceras så är de av en fysisk natur.. Det är verkligen en av de mest spektakulära formerna av Mediumskap och när det bevittnas i sitt bästa kan det vara livsförändrande. I vilken form det än är producerat, så bevittnas det av samtliga i rummet, alla ser samma sak tillsammans med att det är det mest bevisande formen av Mediumskap.

Jeff Jones är ett sen länge stående Fysiskt Medium och han tillkännager att Fysiskt Mediumskap har alltid funnits med oss och långt innan Fox familjen som skedde i Hydesville 1848. Dock, så har Hydesville sin plats inom våra historieböcker eftersom det är den första dokumentationen vi har om andlig återkomst någonsin.

Det demonstrerar också att det mediumskap och dess fenomen som var producerat under den perioden, var av fysisk natur, därav var det Fysiska Mediumskapet fött och ut ur denna mycket viktiga akt av andlig återkomst, skapades den Spiritualistiska rörelsen och det är vad vi har idag.

På sin topp under seanserna under den senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-talet, försvann fysiskt mediumskap stort från att bli sett i den senare halvan av århundradet, följt av anklagelser av lurendrejeri och bedrägeri. Dock så har det aldrig försvunnit helt och trots att fysiskt mediumskap är mycket ovanligt, runt om i världen, så finns det mycket seriösa medium som idag har suttit under år för att utveckla fysiskt mediumskap.

Det måste sägas att allmänna seanser av Fysiskt Mediumskap är sällan öppna för den generella publiken. När det hålls sådana aftnar är det vanligtvis bara genom inbjudan, men om du är medlem i en Spirituell Kyrka, Spirituell Grupp, eller inom The Academy of Excellence, kan du så småningom ha möjligheten att få bevittna sådana fenomen.

Mediumskapet kommer under två mycket distinkta kategorier, dvs, Mentalt mediumskap/Fysiskt mediumskap. Vad vi dock med säkerhet kan säga är att Mediumskapet är ett naturligt element som tillhör Anden.

Därav och till viss del, har alla möjligheten att utveckla en förmåga att länka med de Andar som passerat till nästa dimension. Utvecklingen tillåter individen att genom använda sin känslighet bli mottaglig och bli medveten om influenserna som kommer från dom i Andevärlden.

Låt oss dock vara mycket tydliga här och säga att “alla kan inte bli ett Fysiskt Medium”.
Till skillnad mot mentalt mediumskap, som till viss del kan utvecklas hos de flesta människor, medans fysiskt mediumskap kräver vissa element att finnas där inom den kompletta makeupen av det fysiska mediet.

Fysiskt mediumskap är processen därvid någon, “i andevärlden”, vanligtvis känd som en andlig operatör arbetar eller fungerar genom den mentala OCH fysiska energierna hos det Fysiska Mediet, och vilket i sin tur “orsakar någonting fysiskt” att ske på det jordliga planet.

Fysiskt Mediumskap är objektivt av sin natur, vilket innebär, när fenomenen uppstår, så kan alla som är närvarande ha möjlighet att se och höra handlingen/det som sker.

Det Fysiska Mediet kan likställas som en reservoar eller något slags av ett lager för ämnet som är känt som ektoplasma eller eteriskt materia, som är en aspekt inom det eteriska fordonet som är en raffinerad motsvarighet av Mediet.

Det agerar som ett batteri, eller en bro av medvetenhet mellan anden och kroppen. Specifikt, så agerar det som en bro av energi och medvetenhet mellan den subtila kroppen av mediet och den fysiska kroppen.

It acts as a battery, or a bridge of consciousness between the spirit and the body. Specifically, it acts as a bridge of energy and consciousness between the subtle body of the medium and the physical body.

 

Vad är ektoplasma?
När den andliga operatören drar ut vad vi refererar till som “eterisk energi-ämne” från mediets kropp och alla sittarna, så är det känt vid som ektoplasma; är det alltid under ledning av andevärlden. Ektoplasman som måste sammanblandas med andra Eteriska ingredienser (som vi inte vet vad de är) är arbetad med och där det kan manipuleras via “sinnet av den andliga operatören”. När detta har uppnåtts kan fysiska fenomen uppstå.

Ektoplasma kan skapas i många olika former - både synligt och osynligt; vit och färgad, med lukt och utan lukt och det beror alltid på ämnet som finns till hands och det beror på vad Andevärlden önskar att göra med denna otroliga substans/ämne. När det väl är skapat, så framkommer ektoplasman generellt från mediet genom några av kroppens öppningar (näsa eller mun) eller genom solar plexus.

Låt oss titta på några av de olika typerna eller formerna av Fysiskt Mediumskap
Andevärlden arbetar med fysiskt mediumskap i en rad av olika vägar. Tydligen så finns det inga begränsningar över vad Andarna kan göra, förutsatt att de lämpliga förutsättningarna råder. Här är några av fenomenen som bevittnade i fysiska cirklar:

Manipulation av Ektoplasma: Detta är den mest fundamentala användningen av ektoplasma. Ektoplasman från Mediets kropp, och operatören demonstrerar hur det kan vara format och styrt. Detta blir en demonstration av Andarnas förmåga att influera ämnet via det vägledda användandet av sinnet.

Materialisation.
De mest spektakulära formerna av Fysiskt Mediumskap. I cirkel för fysiska fenomen och när alla de rätta förutsättningarna är bemötta, är då när Andevärlden verkar genom producering av “delvis eller full materialisation”

Med materialisation, så samlar Ande guiden ektoplasma från livlösa ting (möbler, material i rummet) och animerade objekt (nämligen mediet och cirkel sittarna) där det sen blandas med eteriska kemikalier från deras sida, för att forma ett stabilt gjutande substans som andarna kan använda för att skapa en exakt fysisk kropp av hur de såg ut på jorden eller hur de nu framträder i andevärlden.

Nivån och styrkan av den materialiserade formen varierar ganska så mycket. En full materialiserad form eller en topp-till-tå materialisering av en ande är kanske det mest fantastiska fenomenet som är bevittnat inom mediumskapet.

Där är oräkneliga inspelade fall där andarna har materialiserats fullt ut, med full beklädnad, ansiktsdrag, och olika utmärkande drag som de nyligen haft på sina kroppar. De kan se precis så solida/fasta ut som våra jordliga kroppar ser ut.

Vid vissa tillfällen har materialiserade andar utsträckt sig så långt som att skapa fingeravtryck av deras materialiserade händer, flyttat på tunga objekt och dansat med sittarna. Materialiserade andar kan gå bland sittarna; prata med sittarna via direkt röst, röra vid dom, krama och pussa på sittarna, tillåta sittarna att röra vid dom, materialisera framför sittarna, passera genom väggar och dematerialisera framför sittarna.

Under manifestationen, sitter det fysiska mediet vanligen inom ett instängt område, kallat ett kabinett. Kabinettet är i grund och botten vad som helst som tillåter ett fysiskt medium att sitta bortanfrån sittarna och kabinettet hjälper också till att fokusera energierna och skapar ett ett typ av batteri.

Förflyttning av föremål:
Ektoplasma kan användas för att förflytta föremål. Under en demonstration såsom detta, så skulle ande operatören kunna forma ektoplasman till förhårdnade stavar till undersidan av ett föremål och förmå föremålet att lyftas. Detta är känt som levitation och vanligtvis -- om än dock inte alltid -- involverar det produktionen av en osynlig form av ektoplasma. Föremålet som känns till att blivit leviterade kan i vikt variera från några uns till hundratals kilon.

Direkt Röst:
Här skapar ande operatörerna en ektoplasmisk röst box, genom vilken de kan prata fysiskt och ljudligt till alla närvarande. Detta är ofta gjort med användandet av en smal konformad anordning, mer känd som en trumpet. Trumpeten agerar ganska så likt kabinettet, i den är energierna fokuserade inuti trumpeten och den är ofta leviterad i luften runt om i rummet, där de andliga personerna pratar igenom den.

Apportering:
Här åstadkommer Andarna någonting att materialisera från ingenstans. Det apporterade föremålet blir ibland kvar och ibland inte. Det materialiserade föremålet blir ofta dematerilserat tillbaka till där det kom ifrån. Stenar, dyrgripar, djur, forntida reliker och till och med människor känns till att blivit apporterade in till seans rum.

Knackningar:
Detta är en vanlig form av observerad aktivitet i cirklar för fysiskt mediumskap. De Andliga personerna skapar skarpa knackningar att höras, ofta inne i bordet de sitter runt. En kod kan bli upprättad genom knackningarna, vilket skapar en mening som förmedlar ett specifikt budskap till sittarna.

Andligt Ljus:
Detta är en annan vanlig händelse i fysiska cirklar. blixtar eller ljusbollar av ljus uppkommer, ofta på eller nära närheten av mediet självt.