Grundkurs - Spiritualismen, 30 h

Grundkurs  - Grundläggande Spiritualism


The Academy Of Excellence är en världsomfattande Utbildningsorganisation och ett av Akademins mål är att Utbilda, Träna och Utveckla professionella Medium, Healers, Talare och Lärare tillsammans med att stärka alla människor som ger sig in på den fantastiska vägen av sanning. The Academy of Excellence är Engagerad och Dedikerad att förse alla sina studenter av Mediumskap ett Seriöst Strukturerat Utbildningsprogram.

The Academy of Excellence har skrivit denna Grundkurs med förhoppningen att den kommer att berika sinnena och hjärtana hos dom som söker att bli Seriösa Professionella Spirituella Konsulter.

Grundkursen är en skriven teorikurs, baserad på ämnen om Liv efter Döden & Den Moderna tidens Spiritualism.

Denna grundkurs är obligatorisk för alla våra elever och den utgör det första steget in i vårt Utbildningsprogram och vidare utbildning, träning och utveckling.

Kursen inkluderar: Livet efter Döden, Den moderna tidens Spiritualism, Historien, De olika typerna av Fenomen, Pionjärerna, Mentalt Mediumskap, Fysiskt Mediumskap, Trans, Healing och mycket mycket mer.

Den här teoretiska grundkursen (som är ny för Sverige) och som är unik för The Academy of Excellence är den första av sitt slag och det är spännande då det är en förhoppning att den kommer att reta aptiten hos alla för att införskaffa sig kunskap, förståelse och viktigast av allt för lärandet.

Spiritualismen är ett omfattande ämne och det är någonting långt ifrån det ockulta, tillsammans med New Age och Esoteriskt praktiserande. I Storbritannien är Spiritualismen erkänd som en religion, Vetenskap & Filosofi.

Det är av yttersta vikt att The Academy of Excellence för in denna grundkunskap och information till alla dess elever. Alla elever kommer att genom denna kurs lära sig att Spiritualismen är genomsyrad och badar i fantastisk historia och Sverige likt många andra länder har spelat sin roll.

Sverige har en enorm historia och arv. Vi hoppas att grundkursen kommer att hjälpa alla att omfamna ämnet tillsammans med deras arv. När detta väl har uppnåtts, kommer var och en att börja bygga en solid grund på vilken varje individ kan stå rakryggad och stolt, så att var och en kan gå vidare för att kultivera en ljus och vacker framtid.

Grundkursen presenteras till alla elever över två separata helgseminarium, som är med ca 8 månaders mellanrum och total ca 30 timmar. Helgerna är strukturerade på så sätt att Jeff håller föreläsningar om alla de många olika aspekterna i ämnet, så att eleven har möjligheten att greppa och förstå ämnet steg för steg.

Eleven blir ombedd att lämna in alla svar vartefter för varje kapitel innan man går vidare till nästa kapitel. Varje kapitel blir rättat och betygsatt med ett angivet procentandel som samlas ihop till en övergripande total för att nå den satta gränsen för godkännande på 65%

Efter att man framgångsrikt har blivit godkänd, så blir eleven belönad med ett certifikat för sin prestation, och slutförandet av grundkursen innebär också att eleven kan välja att ansöka om att gå vidare till steg 3 i The Academy of Excellence utbildningsprogram.

Steg tre är ett 2 ½ års utbildningsprogram inom 1) Spirituell Kontakt Healing
Steg tre är ett 2 ½ års utbildningsprogram inom 2) Mediumskap/Kommunikation

 

Kursavgift: 7200 SEK + kursmaterial

Anmälningsavgiften är 1000 SEK

Anmälan är bindande, anmälningsavgiften återbetalas ej och vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.