Introduktions Helgkurser - Mentalt Mediumskap/Fysiskt Mediumskap

Professionella Introduktions Helgkurser - Inom alla aspekterna av både Mentalt/Fysiskt Mediumskap


The Academy of Excellence är mycket unikt när det handlar om dess Utbildningar, Undervisning och Utvecklingsprogram.  The Academy of Excellence skiljer sig från de många andra Mediala skolor och Föreningar som verkar genom Sverige.

Vi är stolta över oss själva genom att undervisa Klientcentrerad Mediumskap genom vårt Mediala Sjustegsprogram som är nytt och spännande tillsammans med att det är unikt inom Sverige.

Vi är ännu mer medvetna om det faktum, att när man betalar betydande summor pengar för en Medial helg, att organisationen som arrangerar eventet borde ha kunskap och erfarenhet för att kunna undervisa ALLA de olika formerna av Mediumskap som finns tillgängliga för varje individ och Andevärlden!

Genom att the Academy of Excellence regelbundet erbjuder Introduktions helgkurser i Mediumskap, ger det sökaren av sanningen, en möjlighet att ha en komplett förståelse och översikt av de olika typerna av Fenomen som finns här för att kunna användas.

Genom att the Academy of Excellence har över 50 års erfarenhet tillsammans med att Jeff har en omfattande kunskap inom att vara ett Mentalt Medium, Fysiskt Medium, Healer, Lärare och Författare, så är vi kapabla att leverera allt skrivet här innan.

Våra Introduktionshelger välkomnar alla nivåer och där kommer att finnas någonting för alla! Alla våra Introduktions helger är mycket noggrant designade för att ge alla våra deltagare möjligheten, inte bara för att se och bevittna de olika formerna av Mediumskap i handling, men också genom möjligheten att erfara och att själva få praktisera det med en erfaren lärare närvarande.

De olika ämnen som kommer att tas upp på alla våra Introduktionshelger består av följande:

Intuition, Psychic förmågor, Mentalt Mediumskap, Kommunikation med Nära & Kära, Filosofi, Fysiskt Mediumskap, Trans, Healing och mycket mer.

Eftersom det finns så många nivåer inom utvecklingen och kultiveringen av Mediumskap, så är det ännu mer viktigare för oss att erbjuda den här typen av “öppna helgkurser” till alla som verkar vilja gå framåt inom deras egna Mediumskap, till de som söker en djupare förståelse om alla de områden av Mentalt/Fysiskt Mediumskap och dess Fenomen.

Våra helger öppnar sina dörrar och välkomnar följande:

  1. De som är intresserade av ämnet.
 1. De som söker efter en seriös strukturerad Utbildning.
 2. De som söker Träning och Utveckling.
 3. De som är seriösa och önskar bli den professionella.
 4. De som skulle vilja bli lärare.
 5. De som söker mer Kunskap.
 6. De som söker vägar att i vilken de kan stärka sin länk med Andevärlden.
 7. De som vill komma ifrån från det Ockulta och Esoteriska praktiserandet.
 8. De som vill fördjupa sitt Trans Mediumskap.
 9. De som är intresserade av Fysiskt Mediumskap & dess Praktiserande.

Den här typen av helger är inte formella Utbildningar, men ett bra ställe att börja på och de finns för att hjälpa vem som helst att utforska sitt egna inre Mediala potential. 
Så har du t.ex. tänkt på 
“Har jag någon Medial förmåga?
Jag har blivit sagd att jag har Healing förmågan?
Jag har blivit sagd att jag har Trans potential? o.s.v. “
Hur ska du någonsin kunna få veta om du inte utforskar det?
Våra Introduktionshelger är så perfekt designade för att få fram det absolut bästa inom varje individ. Även om den här typen av helger är mycket spännande, så kommer Jeff att noggrant leda gruppen och dess dynamik upp genom 7-stegsprogrammet(som är unikt för the Academy of Excellence) genom att börja med ert Sjätte Sinne hela vägen till kommunikation med Andevärlden.

Vi kommer att täcka all de olika disciplinerna och aspekterna av Mediumskapet och under kursens gång över helgen kommer du att erfara för dig själv vilka “dörrar” som är öppna för dig och vilka Mediala verktyg som finns tillgängliga för dig att använda.

Avslutningsvis vid alla Introduktionshelg Seminarier, får alla ta emot en professionell utvärdering från Jeff Jones tillsammans med att han ger varje individ några goda råd i hur de kan fortsätta sin spirituella resa.

Det är mycket viktigt för the Academy of Excellence att alla från nybörjare till det erfarna Mediet har och får en positiv erfarenhet med oss!

Jeff Jones.   

Kursen pågår från fredag kväll 18.00 - 21.00 tillsammans med lördag och söndag 10.00 - 17.00

Kursavgift: 4400 SEK inklusive anmälningsavgift på 1000 SEK
Anmälan är bindande, anmälningsavgiften återbetalas ej och vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.