Utbildningsprogram för Mentalt Mediumskap

The Academy of Excellence är en Professionell Utbildningsorganisation och vi är stolta över att ha mer än femtio år av Erfarenhet och naturligtvis är detta ovärderligt för företaget, men kommer också som en fullständig försäkran till vem som helst som söker Utbildning, Träning och Utveckling.
The Academy of Excellence har ett fullständigt Holistisk närmande till alla klienter och till alla våra elever. Vi Lär ut och arbetar med att vara Klientcentrerade. Denna Modell är mycket spännande och är ny för Sverige men Unik för The Academy.

Varje elev skriver in sig på ett två och ett halvt års program. Programmet är mycket noggrant designat för att hjälpa varje elev att känna till sin egna nivå och potential. The Academy of Excellence kommer att vara tillgängliga för att erbjuda praktiska råd och guidning närhelst det behövs.

The Academy of Excellence är engagerad i att producera Professionella Talare, Medium och Healers, som kommer att upprätthålla spiritualismen vid sin högsta nivå för att främja en Professionell Standard som kan upprätthållas för de framtida generationer som kommer!

The Academy of Excellence är här för att hjälpa, guida och uppmuntra varje elev inom varje steg under deras resa inom alla moment eller svårigheter. Vårt sanna mål och uppdrag är att förse er med rätt nivå av träning & utveckling inom alla aspekter av fenomenet och inom modulerna som kommer bli tilldelad till eleven!

Mediumskap Utbildningen inkluderar:

1) Att sitta i en Medium cirkel
Det är ett grundläggande krav av the Academy of Excellence att alla elever sitter regelbundet. Det är den nivån av engagemang som hjälper eleven att stärka sin länk till Andevärlden.
The Academy of Excellence tittar nu på och arbetar med nya vägar att hålla kontakt! Genom att använda speciella plattformar såsom Skype, Zoom etc. betyder att alla elever kan sitta i sina egna hem och länka samman med Jeff och sina övriga cirkel medlemmar.

2) Grundläggande Mentalt Mediumskap 1 (BMM1) Skriftlig Teoretisk Kurs
Denna Grundläggande teorikurs kommer att bli introducerad inom en viss period i er utbildningsplan. När den introduceras kommer vi att be er att lämna in ert färdiga arbete för varje avsnitt innan man går vidare till nästa. Varje avsnitt kommer att rättas av en av våra kvalificerade handledare inom Akademin. Varje avsnitt kommer att poängsättas, och kommer att slås samman till ditt totala resultat, där du behöver uppnå 65% för att bli godkänd.
Denna fantastiska kurs är designad att ge ytterligare vidare information till eleven. Denna kurs gräver lite djupare in i Fysiskt Mediumskap, Mentalt Mediumskap, Mekanismerna och Fenomenen, Världsreligionerna, Pionjärerna, Historien, Filosofin etc.

3) Åtta Mästarklass helger med Jeff Jones
Under dessa fantastiska Mästarklass helgerna så får eleven bl.a lära sig skillnaden mellan:

1) Vad är en Psychic
2) Ett Medium
3) Det förändrade tillståndet
4) Samklang
5) Kommunikation
6) Trans
7) Trans Kommunikation
8) Plattform Presentation
9) En -till -En Konsultationer
10) Demonstration av Mediumskapet (Storseans)

4) Två helg seminarier i Grundläggande Psykologi in i Mediumskapet som inkluderar handledning:
The Academy of Excellence hyr en Professionell Konsult för att lära alla elever grundläggande Psykologi färdigheter som är inskrivna i medium kursen. Julie Jones som är anställd av the Academy Of Excellence kommer att ge eleverna många verktyg som de kan integrera in i sitt Mediumskap.

Helgerna är fyllda med mycket intressanta ämnen, teman såsom:

a) Kognitiv Beteende Terapi
b) Sorg och Förlust
c) Sexuellt övergrepp
d) Drogmissbruk
e) Relationer
f) Dramatriangeln

Med mycket, mycket mera. Allt av detta ovan kommer att genomföras i praktiska workshops.
Julie är där för att hjälpa och guida var och en inom den terapeutiska miljön.
Vid slutförandet av kursen, får alla deltagare som framgång genomfört kursen. motta ett certifikat över sina studier inom Grundläggande Psykologi/Rådgivning inom Mediumskapet.

7) Examination - Områdesstyrelse
Examination tillsammans med Områdesstyrelsen består av följande:

Till alla elever som framgångsrikt har genomfört och fått godkänt i sitt teoretiska kursarbete, tillsammans med alla andra praktiska uppgifter inom kursen, arrangerar Akademin vad som kallas en Områdes Examination Styrelse som består av Professionella Bedömare.

Eleven som bör vara utrustad med tillitsfullhet och redo att leverera en timmes Spiritualistisk Service som involverar: En högläsning, en Bön, Filosofi, och kommunikation inför en inbjuden allmän publik, tillsammans med två stycken Privata Konsultationer.

Den framgångsrike eleven kommer att belönas med ett certifikat av erkännande som ett ackrediterat Spiritualistiskt Medium.

OBS:
Ovanstående kurs är strukturerad med förståelsen att varje individ står på en varierad nivå av kunskap, erfarenhet och utveckling och därav ger The Academy of Excellence inga garantier att varje student kommer att uppnå sitt Diplom inom ovan nämnda tidsperiod!

Om man inte skulle lyckas på dagen, kommer Akademin fortsätta att arbeta med eleven under dagen och med förhoppning om att med en vila kommer att lyckas! Om inte, så kommer eleven att bli ombedd att närvara vid nästa tillgängliga Områdesstyrelse inom Sverige.

För mer information och om kurspriser ber vi er att kontakta oss på: info@jeffjones.se

Vi erbjuder alla våra elever månadsavbetalning utan några extra kostnader.