Transmediumskap - Avancerad fortsättningskurs

The Academy of Excellence har varierande grupper inom Mentalt Mediumskap. Spirituell Healing/Trans och alla grupper/elever befinner sig på varierande nivåer och var och en avancerar väldigt fint inom sina speciella discipliner.

I vetskapen att Trans är en väsentlig aspekt av mediumskap, har Jeff uppmärksammat att det verkar finnas en enorm våg inom intresset för transmediumskapet och dess utveckling.

Jeff är fullständigt medveten, via dem som deltagit under hans transmediumhelger, om att där helt enkelt inte finns tillräckligt med tid! Ja, under alla helger så har vi lyckats att nå djupare medvetenhet tillsammans med överskuggning och inspirerande tal/filosofi, men inte tid att utveckla det vidare!

Även om Akademins transmediumhelger är till viss god nytta för de som deltagit, så lämnar det fortfarande de som skulle vilja fortsätta, utan någon plats att gå till eller hur de kan fortsätta att utvecklas.

Akademin har nyligen kommit hem från Luleå i norra Sverige där vi hade en helt makalös transmediumhelg! Detta fick Jeff att fundera över hur man kan hjälpa de som vill fortsätta, tillsammans med att titta på hur dessa helger skulle kunna fortsätta!

Under denna transhelg hörde Jeff, objektivt (utifrån någonstans i rummet), en mansröst från andevärlden som sa att vi måste ha åtminstone minst en hel vecka! Det var med denna respons från andevärlden som gjorde att Jeff kände att han åtminstone borde försöka att göra någonting för att hjälpa, inte bara dem med potential, utan även för att utveckla goda transmedium, vilket i sin tur kommer att hjälpa andevärlden.
 

Planen

Planen är att erbjuda alla som är intresserade av trans och dess utveckling, en fortsättning. Dock sker det en antagningsprocess, där The Academy of Excellence undersöker lämplighet och i vilken klass som passar bäst.

En grupp om 10-12 speciellt utvalda av de sökande kommer att skapas till detta avancerade program för Specialicerandet av ämnet Intensiv Trans Träning/ Utbildning & Utveckling.

Akademin erbjuder fyra olika tillfällen var fjärde månad, en fem-dagars intensiv utbildnings kurs i trans (varje kvartal). Vi tänker oss onsdag till söndag, även om dagarna kan ändras lite om det skulle vara nödvändigt. Vår tanke är också att man kan använda sig av vissa av kvällarna, vilket gör att det går att skapa tid för resor för långväga deltagare både på ankomstdagen som avslutningsdagen.

 

Första helgen, att utveckla länken 

1. Jeff kommer att ge några föreläsningar i ämnet vad som utgör ett äkta transtillstånd!

2. Vi tittar på och diskuterar vilken typ av mat vi äter under dessa intensiva dagar.

3. Arbete med dynamiken hos varje enskild individ och som en grupp.

4. Vi tittar på sammanblandningen tillsammans med uppbyggnaden av kraften som kommer att skapa bron och länken till de spirituella guiderna.


Andra helgen

1. Lektioner i känslighet och dess effekter på varje enskild individ och transmediumskap.

2. Som fortsättning på vecka ett, diskuterar vi vilka utmaningar alla kan ha upplevt.

3. Sitter och fördjupar länken, genom att använda olika tekniker.

4. Sammanblandningen av andlig överskuggning (lätt trans).

 

Tredje helgen

1. Föreläsning om perception/kontroll

2. Bygga kraften genom användandet av kabinettet och blått ljus

3. Arbeta med inspirerande Tal/Filosofi

4. Transkommunikation med guiderna.


Fjärde helgen

1. Föreläsning om de olika nivåerna av kommunikation

2. Fördjupning av länken

3. Ge en klient en Transsittning

4. Sammanfattning/Utvärderingar


Kriterier

1. Tanken är att sammanföra endast “seriöst intresserade personer” tillsammans i en grupp av tio - tolv likasinnade personer.

2. Den som är intresserad måste ha grundförståelse och erfarenhet inom trans.

3. Gruppen kommer vara en sluten grupp och hållas samman för att skydda dynamiken av gruppenergin. Om någon lämnar gruppen av någon anledning, kommer gruppen ändå inte att förändras (ingen ny kommer in) och fortsätta i sin utveckling.

4. Medvetna om att så många bor med stora avstånd mellan sig, kommer Akademin ta gruppen till olika städer om det är nödvändigt! T.ex. Luleå, Ö-vik, Stockholm etc., Vilket gör det ekonomiskt rättvist för alla.

Vi kommer här också be alla i gruppen att hjälpa och stötta varandra på olika sätt, så att vi gemensamt arbetar för att hålla ned kostnaderna för resor och boende.

5. För att säkra kontinuiteten och utvecklingen kommer varje elev få godkänna och skriva på ett kontrakt.

6. Alla blir belönade med ett certifikat på deltagandet som kommer intyga dina framsteg.

 

Vi börjar varje dag (förutom ankomstdagen) klockan 10.00 och det hålls varje dag två halvtimmes kafferaster och en timmes lunch. Vi träffas på angiven plats 9:30 varje morgon och Akademin tillhandahåller en lättare frukost. Det exakta schemat för hur dagarna däremellan ser ut, ger vi ut senare.

Du ansvarar själv för boende och mat men vi hoppas att vänner, oavsett stad, hjälper den som får problem med detta, så som vi beskrivit innan.

En öppen diskussion kommer ske kring fortsatt träning och utveckling.


Som ni alla vet, så arbetar Jeff med gruppdynamiken som alltid är under påverkan av den spirituella världen.

Hursomhelst, så förbehåller sig Jeff Jones rätten att förändra programmet om nödvändigt.

 

Notering: Ingen alkohol får konsumeras under dessa intensiva träningsdagar. Om Jeff känner att någon, oavsett anledning, inte stämmer överens med övriga gruppen kommer han att bemöta den personen med några frågor. Beroende på resultatet av detta, kan du bli ombedd att lämna gruppen, och detta har ingenting med dig som person att göra. förutom att din energi inte stämmer helt enkelt inte överens och passar för just denna specifika gruppdynamik.

Kursens kostnad: 9995kr / tillfälle

Akademin kommer att erbjuda delbetalning månadsvis för de som så önskar.