Transmediumskap - Fristående Helgkurs

En kurs för dig som kanske har kommit en bit på vägen i din mediala utveckling och/eller vill utforska och utveckla ditt transmediumskap på bästa sätt!

Det finns olika nivåer inom utvecklingen av detta fenomen. Det kan vara ett tillstånd där mediet befinner sig i ett tillstånd liknande djupsömn och total medvetslöshet till en känsla av enkel tystnad eller passivitet. Med sin långa och gedigna erfarenhet inom ämnet lotsar Jeff dig igenom dessa sinnestillstånd, en god start på din väg mot djupare utveckling. 

Denna form av medial utveckling är en fortgående process utan tidsbegränsning. När väl beslutet är taget om att utveckla ett mediums transpotential bildas en cirkel som samlas enbart för detta mediums utveckling. Under dessa kurstillfällen kommer vi väva samman teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet och alla kommer att få chansen att arbeta med och utforska de djupare nivåerna av vårt medvetande.

Kursavgift: 4400 SEK